TÍNH NHANH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

 

COS PHI HIỆN TẠI                    

COS PHI CẦN ĐẠT                   

CÔNG SUẤT TÁC DỤNG (P)           kWCÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CẦN BÙ (Q)   kVAr

 

 

Home Tin tức chung TÍNH NHANH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

NORTHERN REGION OFFICE

Add: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Tell: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

K11/2 Chế Lan Viên
Quận Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
(+84) 5113 958 708
cuong.h@powermore.vn

About Us

POWERMORE LIMITED COMPANY
Add: No. 4 Nguyen Dinh Chieu st, First Dist, Ho Chi Minh city
Tel:  (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn