TÍNH NHANH LỌC SÓNG HÀI

ĐỘ MÉO HÀI HIỆN TẠI (THD)                     %

ĐỘ MÉO HÀI CẦN ĐẠT (THD)                    %

(Theo Thông Tư 39/2015/TT-BCT thì "ĐỘ MÉO HÀI CẦN ĐẠT" phải nhỏ hơn 12%)

DÒNG ĐIỆN TẦN SỐ CƠ BẢN 50Hz                ArmsBỘ LỌC SÓNG HÀI CẦN LẮP:   Arms

 

Tham khảo Thông Tư 39/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định hệ thống điện phân phối: CLICK VÀO ĐÂY

Home Tin tức chung TÍNH NHANH LỌC SÓNG HÀI

NORTHERN REGION OFFICE

Add: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Tell: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

K11/2 Chế Lan Viên
Quận Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
(+84) 5113 958 708
cuong.h@powermore.vn

About Us

POWERMORE LIMITED COMPANY
Add: No. 4 Nguyen Dinh Chieu st, First Dist, Ho Chi Minh city
Tel:  (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn