TÍNH NHANH LỌC SÓNG HÀI

ĐỘ MÉO HÀI HIỆN TẠI (THD)                     %

ĐỘ MÉO HÀI CẦN ĐẠT (THD)                    %

(Theo Thông Tư 39/2015/TT-BCT thì "ĐỘ MÉO HÀI CẦN ĐẠT" phải nhỏ hơn 12%)

DÒNG ĐIỆN TẦN SỐ CƠ BẢN 50Hz                ArmsBỘ LỌC SÓNG HÀI CẦN LẮP:   Arms

 

Tham khảo Thông Tư 39/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định hệ thống điện phân phối: CLICK VÀO ĐÂY