Tin tức chung

Các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kết nối nguồn điện gió với lưới điện phân phối

Các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kết nối nguồn điện gió với lưới điện phân phối

Ngày 14/03/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Hiệp hội Đồng (Cu) Quốc tế khu vực châu Á (ICASEA) tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của điện gió, tiêu chuẩn đấu nối điện gió và sự tham gia vào thị trường điện” với mong muốn thu thập ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các văn phản pháp lý, quy trình, quy phạm, đặc biệt là xuất bản Sổ tay Tiêu chuẩn đấu nối nguồn điện gió với hệ thống điện.

Bài viết dưới đây giới thiệu các tiêu chuẩn đấu nối điện gió ở một số nước có điện gió phát triển, hy vọng có thể trở thành tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ kĩ thuật và quản lý  điện gió ở nước ta.

1. Tiêu chuẩn kết nối và yêu cầu kỹ thuật

Công suất đặt cực đại của điện gió (Maximum Wind power installation)

Khả năng tải của máy biến áp, cáp, dây dẫn, thiết bị chuyển mạch được sử dụng để xác định mức công suất cực đại của điện gió có thể lắp đặt. Ở Vương quốc Bỉ đã có quy định, công suất thiết kế của điện gió phải nhỏ hơn công suất máy biến áp tăng áp của máy phát điện gió và phù hợp với tiêu chuẩn (n-1) của khu vực kết nối. Ở Italia, yêu cầu công suất lắp đặt của điện gió không vượt quá 65% công suất khu vực kết nối. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha yêu cầu này là không vượt quá 50%. Giới hạn công suất ngắn mạch cũng được sử dụng như một tiêu chuẩn. Công suất ngắn mạch của mạng điện gió được bổ sung thêm không được vượt quá khả năng của các thiết bị chuyển mạch. Cấp điện áp cũng được xác định như một tiêu chuẩn để xác định công suất đặt cực đại của máy phát điện gió.

Cấp điện áp kết nối điện gió (Voltage levels of Wind power connection)

 

Do công suất phát hạn chế, điện gió thường được kết nối với mạng trung áp và hạ áp. Tuy nhiên, không có mức giới hạn điện áp cực đại khi kết nối điện gió. Cấp điện áp được sử dụng như là một yêu cầu cho phối hợp bảo vệ và mức công suất danh định, vị trí kết nối. Trong trường hợp kết nối với lưới trung áp, máy biến áp có thể được yêu cầu làm nhiệm vụ bảo vệ điện gió, do điện gió có thể tiêu thụ công suất phản kháng, đồng thời ngăn ngừa dòng thứ tự “không” và hạn chế dòng ngắn mạch. Nói chung, ở các nước với quy mô điện gió tập trung nhỏ hơn 20 MW đều được kết nối lưới điện trung áp, sau đó kết nối với lưới điện truyền tải.

Chất lượng điện năng (Power quality)

- Sóng hài (Harmonic)

Bậc của sóng hài sinh ra bởi điện gió yêu cầu không được gây ra các nhiễu loạn trong lưới điện phân phối. Tổng độ méo toàn phần (Total Harmonic Distortion - THD) được yêu cầu nhỏ hơn 5%. Theo IEEE 519-1992 đã yêu cầu các giá trị khác nhau của sóng hài và tổng độ méo toàn phần (bảng 1)

< 11th

4,0%

< 11th đến < 17th

2,0%

< 17th đến 23th

1,5%

< 23th đến 35thth

0,6%

< 35th hoặc cao hơn

0,3%

Tổng (THD)

5,0%

Các máy phát điện gió sử dụng các bộ điện tử công suất, là nguồn phát sinh sóng hài. Kiểu máy phát phụ thuộc vào công nghệ bộ biến đổi điện tử công suất và cấu trúc của chúng. Bản thân máy phát điện gió cũng là nguồn gây ra sóng hài, phụ thuộc vào cấu trúc bộ dây quấn, mạch từ…và làm thay đổi độ méo toàn phần (THD) của mạng điện. Theo Thông tư số 32 (năm 2007 của Bộ Công Nghiệp cũ nay là Bộ Công Thương), giá trị cực đại cho phép (theo % điện áp danh định) của THD điện áp gây ra bởi các thành phần sóng hài bậc cao đối với các cấp điện áp được quy định tại bảng 2.

 

Cấp điện áp

Tổng biến dạng sóng hài

Biến dạng riêng lẻ

110kV

3,0%

1,5%

Trung và hạ áp

6,5%

3,0%

 

- Chập chờn (Flicker)

Hiện tượng chập chờn là kết quả của việc biến đổi công suất ở đầu ra của máy phát điện gió, dẫn tới sự thay đổi điện áp trên lưới điện phân phối. Để hạn chế hiện tượng này, nhiều nước đã đưa ra yêu cầu công suất lắp đặt cực đại của điện gió phải nhỏ hơn 3 lần công suất ngắn mạch tại điểm kết nối chung. Tiêu chuẩn IEC 6140-21 [3] cũng đưa ra yêu cầu về chất lượng điện năng cho những tuabin gió nối lưới, trong đó giới hạn nhấp nháy dài hạn của môt tuabin gió đơn lẻ là Plt = 0,25 được tính từ 12 kết quả đo Pst liên tiếp (sau khoảng thời gian 2 giờ). Tổng giá trị chập chờn của một trang trại gió không vượt quá 0,5 tại một nút bất kỳ trong mạng điện. Các yêu cầu này đều có giá trị thấp hơn so với Thông tư 32.

 

 

Bỉ

IEEE1547

Pháp

Hạ áp

Điện áp

U > 1.06 pu: cắt tức thời.

U < 0.5 - 0.85 pu: cắt sau 1.5s.

Tần số:

f  < 49.5 Hz hoặc f  > 50.5 Hz: cắt tức thời

Điện áp

U < 0.5: cắt sau 0.16 s.

0.5 < U < 0.88 pu: cắt sau 2.0s.

1.1 < U < 1.2: cắt sau 1,0s

U > 1.2 pu: cắt sau 0.16s.

Tần số:

Với máy phát < 30 kW

f  > 60.5 Hz: cắt sau 0.16 s.

f  < 59.3 Hz: cắt sau 0.16 s.

Máy phát > 30 kW

f  > 60.5 Hz: cắt sau 0.16 s.

(59.8 - 57) Hz: cắt sau (0.16 - 3,0) s

f  < 57 Hz: cắt sau 0.16 s

Điện áp

U < 0.85 pu hoặc > 1.15 pu: cắt tức thời.

 

Tần số:

f< 47.5 Hz hoặc f> 51.0 Hz: cắt tức thời

 

Trung áp

Điện áp

U < 0.25 - 0.5 pu hoặc U > 1.1 pu: cắt tức thời.

U < 0.5 - 0.85 pu: cắt sau 1.5s.

Tần số:

f  < 49.5 Hz hoặc > 50.5 Hz: cắt tức thời

- Hệ số công suất (Power factor)

Hầu hết các máy phát điện gió đều vận hành với hệ số công suất đồng nhất (cosφ = 1). Trong vận hành thường, các máy phát này đều yêu cầu có lắp đặt các bộ tụ bù. Việc lắp đặt tụ bù được thực hiện ngay tại máy phát. Tiêu chuẩn kỹ thuật của C.H. Pháp yêu cầu các máy phát điện gió công suất lớn (trường hợp này là các máy phát đồng bộ) phải có khả năng phát và tiêu thụ công suất phản kháng đến một giá trị nhất định nào đó. Máy phát điện gió sử dụng máy điện đồng bộ thích hợp cho việc duy trì hệ số công suất để điều khiển điện áp tại điểm kết nối chung (PCC). Đối với điện gió sử dụng máy phát không đồng bộ thì yêu cầu hệ số công suất phải cao hơn 0,86. Ở nước ta có quy định các tổ máy phát điện không đồng bộ phải được trang bị các tụ bù để đảm bảo hệ số công suất tối thiểu bằng 0,90.

- Dòng điện một chiều (Direct Current - DC)

Dòng điện một chiều DC đưa vào lưới điện từ máy phát điện gió loại nhỏ là một vấn đề được quan tâm. Việc xuất hiện dòng DC làm tăng thêm sự bão hoà các thành phần từ hoá lõi thép các máy biến áp. Theo tiêu chuẩn IEEE 1547, dòng điện một chiều đưa vào lưới từ các máy phát điện này phải nhỏ hơn 0,5% dòng định mức của máy phát tại điểm kết nối. Theo quy định của Vương Quốc Bỉ, giá trị dòng DC đưa vào lưới phải nhỏ hơn 1,0% dòng định mức; nếu cao hơn 1,0% thì phải được loại trừ sau 2 giây.

- Bảo vệ (Protection)

Hầu hết các nước đều chưa có các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cho các máy phát làm việc độc lập. Các máy phát điện gió đều phải tách lưới khi lưới điện chính không cung cấp điện hoặc khi có sự cố năng nề. Khi giá trị điện áp và tần số vượt ra khỏi phạm vi cho phép (Xem bảng 3), các máy phát điện gió đều phải ngừng hoạt động trong khoảng thời gian khôi phục sự cố. Tiêu chuẩn IEEE 1547 coi  các máy phát điện gió công suất nhỏ có ít tác động đến hệ thống. Tuy nhiên, những máy phát có công suất trên 30 kW có thể sẽ có những tác động đáng kể đến lưới điện phân phối, yêu cầu này được tính đến sẽ cho phép người vận hành thiết lập, chỉnh định rơle tần số thấp.

- Tự động đóng lại

Việc đóng lại các máy phát điện gió, nói chung phải đảm bảo không gây ra các tác động độc lập khác. Với nguồn điện gió nối lưới truyền tải mà khi có sự cố trên lưới truyền tải, các máy phát điện gió sẽ được yêu cầu cắt ra khỏi lưới. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Italia quy định, thời gian đóng lại sau 2 giây đối với lưới 150 kV; 2,6 giây đối với lưới 220 kV và 4 giây đối với lưới 380 kV. Tuy nhiên, trong khi 70-95% sự cố là thoáng qua, thì việc yêu cầu cắt điện gió ra khỏi lưới có thể là không thật cần thiết miễn là hệ thống vẫn chịu được các tác động này.

Nói chung các điện gió không bị ảnh hưởng bởi việc tự động đóng lại. Các phản ứng của điện gió cần được kết hợp với các thiết bị bảo vệ độc lập, ngăn ngừa các những hư hại có thể ảnh hưởng tới các hệ thống khác. Theo IEEE 1547, máy phát điện gió sẽ tạm ngừng hoạt động khi tự đóng lại đã khôi phục trở lại. Yêu cầu này được đưa ra nhằm ngăn ngừa sự mất đồng bộ trong khoảng thời gian đóng máy, ảnh hưởng tới thiết bị bảo vệ quá dòng hoặc để tránh hư hại tới các máy biến áp và bản thân điện gió. Ở Đức, thời gian tác động của bảo vệ phải ngắn hơn thời gian tự đóng lại. Ở Tây Ba Nha, máy phát điện gió được đấu nối trở lại nếu điện áp tại điểm PCC không nhỏ hơn 0,85 pu với thời gian t < 3 phút.

Hoà đồng bộ

Việc đấu nối phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chế độ vận hành của mạng điện. Để có thể hoà đồng bộ điện gió với lưới điện, điện áp của điện gió và điện áp của lưới điện phải có cùng điện áp, tần số, thứ tự pha và góc pha. Nếu hội tụ đủ những điều kiện này, điện gió có thể được hoà đồng bộ với lưới với mức điện áp dao động nằm trong phạm vi ±5% tại điểm kết nối chung. Điện gió có thể được kết nối với lưới thông qua các bộ nghịch lưu với mức điều khiển tăng dần từ không tải lên đến đầy tải. Bộ nghịch lưu có thể được bố trí nối tiếp (dãy) hoặc song song.

Việc hoà đồng bộ qua bộ nghịch lưu nối tiếp (dãy) thường yêu cầu duy nhất về điện áp, tần số và góc pha được thiết lập trong thời gian kết nối. Còn việc hoà đồng bộ của các bộ nghịch lưu song song có yêu cầu tương tự như bất kỳ một hoạt động hoà đồng bộ khác: Điện áp, góc pha, tần số [6]. Trong bảng 4, 5, quy định các điều kiện cần thiết để hoà đồng bộ các máy phát đồng bộ và không đồng bộ vào lưới.

 

IEEE 1547

Bỉ

Pháp

Máy phát điện gió loại nhỏ

(0 - 500 kVA)

DU = ±10%

Df = ±0.3Hz

Dd = ±200

DU, Df, Dd: phải có giá trị sao cho không gây ra các biến đổi đột ngột nào > 5% giá trị danh định

DU = ±10%

Df = ±0.1Hz

Dd = ±100

 

Máy phát điện gió loại trung bình

(> 500 - 1500 kVA)

DU = ±5%

Df = ±0.2Hz

Dd = ±150

Máy phát điện gió loại lớn

(> 1500 kVA)

DU = ±3%

Df = ±0.1Hz

Dd = ±100

 
Bảng 4: Quy định khi hòa đồng bộ máy phát điện gió sử dụng máy phát đồng bộ
 

 

IEEE 1547

Bỉ

Pháp

Mức suy giảm điện áp

£ 5%

£ 6%

£ 5% và không quá 0,5s

 
Bảng 5: Quy định về mức suy giảm điện áp khi hòa đồng bộ máy phát điện gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ

Máy phát không đồng bộ thường yêu cầu điện năng từ phía lưới để duy trì từ trường quay giữa stato và rôto. Do vậy nó luôn phải vận hành song song với lưới điện, các bộ tụ bù sẽ được đặt ngay tại máy phát để cung cấp công suất phản kháng và duy trì hệ số công suất không đổi. Việc kết nối điện gió với lưới được thực hiện nếu mức suy giảm điện áp nhỏ hơn giới hạn cho phép trong thời gian quy định.

2. Kết luận

Bài viết đã giới thiệu các quy định đấu nối điện gió với lưới theo một số tiêu chuẩn khác nhau của một số nước trên thế giới. Nói chung, các tiêu chuẩn kỹ thuật đều có sự khác nhau, điều đó làm khó khăn và tăng thêm tính phức tạp trong việc triển khai và tiêu chuẩn hoá trên phạm vi toàn cầu. Nếu có một tiêu chuẩn chung cho điện gió sẽ góp phần nâng cao chất lượng điện năng, đẩy mạnh việc phát triển điện gió trong các thị trường điện trong tương lai. Các yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn kết nối các máy phát điện gió với lưới điện hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, việc nghiên cứu tổng thể các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kết nối các máy phát điện gió với hệ thống điện ở nước ta để đảm bảo việc xây dựng và vận hành lưới điện an toàn, kinh tế là công việc cần thiết.

Theo TCĐL chuyên đề Quản lý và hội nhập

Quảng Ngãi xúc tiến xử lý sự cố tràn dầu

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 06/10/2013, đại diện chủ tàu Bright Royal (quốc tịch Panama) đã đến Lý Sơn, Quảng Ngãi để khảo sát, lập kế hoạch, phương án phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam xử lý khẩn trương sự cố tràn dầu, giải cứu con tàu.

Trước đó, chiều ngày 5/10, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi đã đưa 24 thuyền viên trên tàu Bright Royal bị mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn vào bờ.

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND, cùng đại diện một số cơ quan tỉnh Quảng Ngãi đã đến động viên và bố trí nơi ăn, ở cho các thuyền viên. Sức khỏe của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn ổn định.

Ông Thọ yêu cầu đại diện chủ tàu cần khẩn trương nghiên cứu, khảo sát, lập phương án trục vớt con tàu và xử lý dứt điểm sự cố tràn dầu ra biển, gây ô nhiễm môi trường.

 
Tàu Bright Royal (quốc tịch Panama) mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn.
                           Ảnh: VGP/Thế Phong

 

Theo Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, sau khi khảo sát hiện trường ngày 5/10 cho thấy có khoảng 2 tấn dầu FO rò rỉ từ 2 két tàu đã lan ra trên diện rộng, dài hàng cây số. Trung tâm đã lên phương án thu gom dầu tràn ra biển.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi và 20 cán bộ, chiến sỹ cùng với tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu MPV, đang túc trực để bảo vệ tàu Bright Royal. Đồng thời phối hợp với đại diện chủ tàu Bright Royal tìm phương án giải cứu con tàu ra khỏi vùng mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn. 

Như tin ban đầu, lúc 4 giờ ngày 4/10, tàu Bright Royal, quốc tịch Panama, trên tàu có 24 thuyền viên, vận chuyển 27.250 tấn Clanhke từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, bị mắc cạn tại vị trí cách Lý Sơn khoảng 9 hải lý về phía Đông Bắc.

                                                                                                                                                                   Theo baodientu.chinhphu.vn

 

TPHCM: Tăng cường kiểm tra an toàn điện

(Chinhphu.vn) - Từ nay đến cuối tháng 10/2013, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện an toàn điện tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Dien luc    Theo đó, EVNHCMC sẽ phối hợp với Sở Công Thương, UBND các   quận, huyện: Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 5, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ để tiến hành kiểm tra.Các công việc được đoàn công tác tiến hành kiểm tra gồm: Kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, trong đó đặc biệt lưu ý đến các trường hợp vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn; kiểm tra lưới điện nhằm ngăn ngừa, phát hiện và ngăn chặn khả năng gây cháy làm mất an toàn hệ thống điện và gây nguy cơ không đảm bảo an toàn tính mạng người dân cũng như tài sản cho ngành điện nói riêng và nhân dân nói chung.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra các chung cư, khu dân cư, các trung tâm thương mại và các chợ có hệ thống điện câu móc gây mất mỹ quan, thiếu an toàn và nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời kiểm tra thay thế ngay các tủ điện rỉ sét lâu năm, gây mất an toàn và có nguy cơ rò điện cao, nhất là các tủ điện phân phối tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và đặc biệt là tại các cơ sở nuôi dạy trẻ, các trường mầm non trên địa bàn Thành phố. 

Bên cạnh việc phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện kiểm tra an toàn điện trên địa bàn Thành phố, EVNHCMC cũng có kế hoạch kiểm tra, sửa chữa thường xuyên công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và hệ thống lưới điện.

Tính đến ngày 31/8/2013, công tác xử lý vi phạm hành lang đã giảm 835 vị trí so với đầu năm 2013; sửa chữa 5.300 điểm bất thường, mất mỹ quan trên lưới điện; di dời, thay thế 3.405 trụ điện mất an toàn, mỹ quan; xử lý hoàn tất 124 trụ điện chịu lực có nguy cơ mất an toàn.

Theo baodientu.chinhphu.vn  

 

A heavy load

Vietnam’s power grid is under strain. All kinds of fuses may blow

IN 1894 Prince Henri d’Orléans published a book of his journey through France’s then-sprawling empire. His florid account was largely upbeat. Yet it soured along the northern coastline of Vietnam, where he lamented the “dilatory attitude of a red-tape administration” when it came to exploiting the area’s coal reserves.
 
Now red tape is again impeding foreign investment in Vietnam’s energy sector. The country’s electricity supply is fairly reliable—if compared with Myanmar and Pakistan. But daily life is punctuated by brownouts which analysts say will intensify unless officials reform a state-dominated power market and entice foreign companies to build more power plants. That also has sobering implications for the ruling Communist Party, which is trying to revive a slow economy and boost its sagging legitimacy.
 
 
In July an amendment to Vietnam’s 2004 electricity law reaffirmed a long-stated plan to create a competitive electricity market. But the government is scrambling to raise the roughly $5 billion in investment it needs each year to meet the soaring energy demands of Vietnam’s 90m people. The chief problem is the stranglehold that Electricity Vietnam (EVN) and other state-owned companies have over the power grid.
Vietnamese law requires EVN to sell much of its electricity at an unprofitable average of seven cents per kilowatt-hour. It means the company racks up debts with fellow state behemoths supplying coal and gas. A senior EVN executive recently told a state-run newspaper that losses between 2009 and 2011 exceeded $940m and that a 5% price rise in August will hardly improve things.
 
With energy demand growing by up to 14% a year, the situation cannot hold. The country is running down its easily exploitable reserves of coal and gas and by 2015 will become a net energy importer. Vietnamese investors do not have the money to bankroll the building of the sophisticated thermal plants needed to boost power output and replace Vietnam’s fleet of clunkers. (A plan to develop from scratch about 10,700 megawatts of nuclear capacity by 2030 is a pipe dream.) Yet given low electricity prices, few foreign investors see any profit in financing new plants.
 
Prices need to rise sharply, but cheap power is an essential component of the party’s social contract. Leaders worry that steep increases could spark unrest. The country’s poorest are increasingly sensitive to cost-of-living increases.
 
And so it remains unclear quite how far Vietnam will go with its plan to create a competitive and more transparent power market, one in which the state is supposed to play a less dominant role. Officials at EVN and other state-owned power producers benefit from state regulation, sometimes through corrupt practices, even as the companies they work for lose money. They have a vested interest in blocking structural reform. What is more, the government is wary of international financial exposure. It has not forgotten the fiasco at Vinashin, a huge state-owned shipbuilder. It ran up debt and in 2010 missed its repayment of a $600m loan arranged by Credit Suisse. The default forced a downgrade of the country’s sovereign debt.
 
Vietnam has so far been wary of giving generous incentives to foreign investors for power-grid development, says Oliver Massmann, a lawyer in Hanoi who specialises in energy. However, he warns, the lack of foreign investment in Vietnam’s energy future may mean that brownouts ultimately become rolling blackouts. That would compel international factory owners to consider migrating to Thailand, Indonesia and other countries in South-East Asia with more reliable supplies of power.
 
Meanwhile, an increasingly stressed electricity grid threatens to act as a brake on the economy at a time when many Vietnamese already blame the government for economic mismanagement. The last thing it wants is people taking to the streets in frustration over power cuts.
                                                                                                                                                                                       Source: economist.com

Mỹ: Dàn khoan dầu bốc cháy ngùn ngụt đã bị chìm

(Dân trí) - Một dàn khoan dầu bị nổ ngày 20/4 và bốc cháy hơn một ngày sau đó đã chìm trong Vịnh Mexico hôm qua, gây nguy cơ về một vụ tràn dầu nghiêm trọng và làm mờ dần cơ hội tìm thấy 11 công nhân đang mất tích.


Các nỗ lực kiểm soát ngọn lửa đã không thành.


Dàn khoan Deepwater Horizon ở ngoài khơi Louisiana trong Vịnh Mexico đã bốc cháy sau một vụ nổ lớn xảy ra tối thứ 3. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho hay dàn khoan này đã bị chìm vào khoảng trưa thứ Năm, 22/4.

Dàn khoan đã bốc cháy 36 tiếng trước khi bị chìm, bất chấp nỗ lực của các lực lương cứu hộ nhằm kiểm soát ngọn lửa.

Chiến dịch tìm kiếm 11 người mất tích vẫn đang tiếp tục. 126 công nhân khác đã được sơ tán an toàn về đất liền sau vụ nổ.

Việc dàn khoan bị chìm đã gây ra những lo ngại về một vụ tràn dầu lớn. Lực lượng bờ biển Mỹ cho biết Deepwater Horizon có thể làm rò rỉ khoảng 8.000 thùng dầu mỗi ngày.

Deepwater Horizon đang làm công tác khoan thăm dò chứ chưa bước vào giai đoạn khai thác ở khu vực biển cách cảng Venice của Louisiana khoảng 84km về phía đông nam.

Hiện chưa có dấu hiệu của 11 công nhân mất tích, bất chấp nỗ lực tìm kiếm của các tàu tuần tra suốt đêm thứ 4. Công tác tìm kiếm từ trên không bằng máy bay đã được nối lại vào sáng 22/4.

Adrian Rose, đại diện của Transocean, công ty sở hữu dàn khoan, cho hay những người mất tích có thể đã ở quá gần vụ nổ và không thể thoát ra được.

Deepwater Horizon được công ty Huyndai của Hàn Quốc xây dựng vào năm 2001. Nó dài 120m và rộng 78m. Transocean cho hay không có dấu hiệu trục trặc trước vụ nổ và các công nhân đang làm việc bình thường. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.

Những mối nguy hiểm khi làm việc trên các dàn khoan dầu đã giảm trong vài thập kỷ gần đây nhưng công việc này nhìn chung vẫn nhiều rủi ro.

Theo Cơ quan Quản lý dịch vụ khoáng sản (MMS) liên bang, đã xảy ra 858 vụ nổ và hỏa hoạn trên các dàn khoan dầu tại Vịnh Mexico kể từ năm 2001.
 
Hình ảnh vụ cháy dàn khoan dầu Deepwater Horizon:


  Deepwater Horizon khi chưa bị chìm.


 Hỏa hoạn xảy ra tại dàn khoan sau một vụ nổ vào tối thứ 3.


 Ngọn lửa quá lớn khiến các nỗ lực dập tắt "bà hỏa" không thành.


 Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.


Ngọn lửa tạo thành cột khói đen kịt khổng lồ.Dàn khoan chìm hẳn sau 36 giờ bốc cháy.


Có thể nhìn thấy từ trên cao các vệt dầu loang từ dàn khoan Deepwater Horizon.


Thiệt hại môi trường sẽ rất tồi tệ nếu dầu tràn lan tới bờ biển Louisiana cách đó 84km.


 Một thuyền đang làm công tác thu gom dầu tràn.

Home Tin tức chung

NORTHERN REGION OFFICE

Add: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Tell: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

K11/2 Chế Lan Viên
Quận Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
(+84) 5113 958 708
cuong.h@powermore.vn

About Us

POWERMORE LIMITED COMPANY
Add: No. 4 Nguyen Dinh Chieu st, First Dist, Ho Chi Minh city
Tel:  (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn