Bảo vệ sản xuất liên tục, ít lỗi sản phẩm...Bạn có quan tâm?

(www.powermore.vn) Các nháy điện, giông sét, ngắn mạch ngoài lưới thường xuyên làm gián đoạn dây chuyền sản xuất của bạn, gây thất thoát vật liệu, trễ tiến độ, hư thiết bị…? Là chuyên gia trong lĩnh vực chất lượng điện sản xuất, POWERMORE hiểu nỗi lo của bạn:

2 điều PowerMore sẽ làm cho bạn:

-         Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố  sản xuất (từ lưới điện, phía trong nhà máy...) với siêu thiết bị  PQube

-         Với nguồn dữ liệu quí giá từ PQube, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất đối với trường hợp của bạn, tránh đầu tư tràn lan.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm chi tiết, PowerMore rất vui lòng hỗ trợ bạn miễn phí!

Khách hàng:

 

 

  ....

Download Brochure

Home Tin tức chung Bảo vệ sản xuất liên tục, ít lỗi sản phẩm...Bạn có quan tâm?

NOTHERN REGION OFFICE

Address: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Mobile: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

Address: K11/2 Che Lan Vien st, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Da Nang city, Vietnam
Tel: (+84) 02363 958 708
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

POWERMORE LIMITED COMPANY
Address: K11/2 Che Lan Vien str, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Danang city, Vietnam
Mobile: (+84) 925 671 601
Tel: (+84) 2363 958 708
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn