Image not available
Image not available

- Europe standard.

- Rigorous testing in Germany, UK, and India.

- Established quality and stability.

Image not available
Image not available

CALL: +84 925 671 601

Image not available
Image not available

- Europe standard.

- IP54 Mounting rack.

- Internal protective fuse integrated.

Image not available
Image not available

CALL: +84 925 671 601

Image not available
Image not available

- Europe standard

- Rigorous testing in Germany, UK, and India

- Established quality and stability

Image not available
Image not available

CALL: +84 925 671 601

Image not available
Image not available

- Easy to install and mount.

- Harmonics filter support.

- Established stability, precision.

- Withstand high current pulse.

Image not available
Image not available

CALL: +84 925 671 601

Image not available
Image not available

- Flexible configuration, automatic set up feature.

- Plug & Play

- High precision digital processing controller.

Image not available
Image not available

CALL: +84 925 671 601

FRANKE GMKP ENERGY là công ty dẫn đầu về thiết kế, sản xuất và quảng bá các hệ thống bù trung thế, hạ thế. Franke có chiến lược

phát triển dựa vào việc đẩy mạnh cải tiến công nghệ, đưa ra các giải pháp mới, đáp ứng nhu cầu thị trường chất lượng điện năng.

Các sản phẩm tại Franke đều được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế như IEC, VDE, BS, ASTM, JS, GB. 

 

 

 

Home LV | MV PRODUCTS FRANKE

NOTHERN REGION OFFICE

Address: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Mobile: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

Address: K11/2 Che Lan Vien st, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Da Nang city, Vietnam
Tel: (+84) 02363 958 708
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

POWERMORE LIMITED COMPANY
Address: K11/2 Che Lan Vien str, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Danang city, Vietnam
Mobile: (+84) 925 671 601
Tel: (+84) 2363 958 708
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn