TÍNH NHANH LỌC SÓNG HÀI

ĐỘ MÉO HÀI HIỆN TẠI (THD)                     %

ĐỘ MÉO HÀI CẦN ĐẠT (THD)                    %

(Theo Thông Tư 39/2015/TT-BCT thì "ĐỘ MÉO HÀI CẦN ĐẠT" phải nhỏ hơn 12%)

DÒNG ĐIỆN TẦN SỐ CƠ BẢN 50Hz                ArmsBỘ LỌC SÓNG HÀI CẦN LẮP:   Arms

 

Tham khảo Thông Tư 39/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định hệ thống điện phân phối: CLICK VÀO ĐÂY

Home Tin tức chung TÍNH NHANH LỌC SÓNG HÀI

NOTHERN REGION OFFICE

Address: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Mobile: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

Address: K11/2 Che Lan Vien st, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Da Nang city, Vietnam
Tel: (+84) 02363 958 708
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

POWERMORE LIMITED COMPANY
Address: K11/2 Che Lan Vien str, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Danang city, Vietnam
Mobile: (+84) 925 671 601
Tel: (+84) 2363 958 708
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn