2020

Hòa Phát Dung Quất- Lọc sóng hài cho hệ thống điện trung thế nhà máy cán thép QSP: Thiết kế, Lắp đặt, Vận hành thành công bộ lọc sóng hài trung thế tại khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất

EVN (NPC, CPC, SPC) – Kháng trung tính cho trạm 500 kV Giai Đoạn 2: Cung cấp và lắp đặt kháng trung tính cho các trạm 500 kV thuộc EVN Miền Bắc, Miền Trung, và Miền Nam. 

2019

Lixil Việt Nam – Giai Đoạn 3: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P100 và ADF P300 – công suất 360 A. 

EVN (NPC, CPC, SPC) – Kháng trung tính cho trạm 500 kV Giai Đoạn 1: Cung cấp và lắp đặt kháng trung tính cho các trạm 500 kV thuộc EVN Miền Bắc, Miền Trung, và Miền Nam. 

2018

Lixil Việt Nam – Giai Đoạn 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P100 và ADF P300 – công suất 360 A. 

EVN (NPC, CPC, SPC) – Kháng hạn dòng cho trạm 500 kV: Cung cấp và lắp đặt kháng hạn dòng cho các trạm 500 kV thuộc EVN Miền Bắc, Miền Trung, và Miền Nam. 

2017

Bà Nà Hills Resort – Giai Đoạn 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P300 – công suất 1080 A cho hệ thống cáp treo Ga số 2 và số 3.

Lixil Việt Nam – Giai Đoạn 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P100 và ADF P300 – công suất 360 A. 

Thực Phẩm Á Châu – Đà Nẵng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF. 

2016

Bà Nà Hills Resort – Giai Đoạn 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P300 – công suất 1080 A cho hệ thống cáp treo Ga số 6.

EVN CPC: Cung cấp và lắp đặt kháng tự động điều chỉnh cho đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi.

2015

Tổng Công Ty Điện Lực EVN CPC & NPC: Cung cấp 17 hệ thống lọc sóng hài trạm 110 kV cho 3 tỉnh miền Trung và 14 tỉnh miền Bắc.

2014

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân – Đà Nẵng: Cung cấp hệ thống bù ứng động trung thế MVC – công suất 1MVAr.

Công ty TNHH Thép Việt-Pháp: Khảo sát và cung cấp hệ thống bù và lọc sóng hài 22 kV cho nhà máy thép – công suất 1.2 MVAr.

2013

Công ty cổ phần khoán sản SQC Bình Định: Cung cấp hệ thống STATCOM lọc sóng hài và bù công suất phản kháng 10Mvar cho phụ tải lò hồ quang

2012

Nhà máy lốp cao su DRC Đà Nẵng: Thiết kế và cung cấp 5 tủ lọc sóng hài trung thế 6kV cho phụ tải biến tần và mô tơ

Công ty điện lực Đà Nẵng: Nâng cấp hệ thống Scada trạm 110kV Hòa Khánh 2

Scroll to top