SUCCESSFULLY PUT INTO OPERATION 110KV NEUTRAL REACTORS

ĐƯA VÀO VẬN HÀNH KHÁNG TRUNG TÍNH 110KV – TRẠM BIẾN ÁP 500KV NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI XUÂN THIỆN EA SÚP

Ngày 15-11, Trạm biến áp 500kV Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được đấu nối và đóng điện thành công. Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông-Nam Á đến thời điểm hiện nay.

PowerMore là đại diện của hãng Coil Innovation tại Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp cuộn kháng trung tính cho trạm biến áp 500kV Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp.

Quá trình lắp đặt cuộn kháng trung tính 110kV

SUCCESSFULLY PUT INTO OPERATION 110KV NEUTRAL REACTORS
Scroll to top