MV VARIABLE SHUNT REACTOR FOR LY SON ISLAND SUBMARINE CABLES

Ngày 07/5/2017, tại huyện đảo Lý Sơn, CPCCREB đã nghiệm thu, đóng điện hoàn thành hạng mục lắp đặt kháng bù ngang và trạm cắt 22kV, thuộc tiểu dự án “Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”.

Tham gia đoàn nghiệm thu có đại diện đến từ EVNCPC, PC Quảng Ngãi, CPCETC, Trung tâm Tư vấn hội Điện lực miền Trung & Tây Nguyên, trong đó, có mặt Công ty PowerMore là đại diện nhà sản xuất kháng điện.

Hạng mục lắp đặt kháng bù ngang và trạm cắt 22kV thuộc tiểu dự án “Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” (vốn vay KfW) được EVNCPC giao cho CPCCREB quản lý. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18,2 tỷ đồng, với quy mô lắp đặt 01 tủ máy cắt trọn bộ 22kV, 01 kháng bù ngang 3 pha 24kV-1000KVAr; xây dựng Trạm cắt 22kV để lắp đặt tủ bảng và thiết bị điện…

Việc lắp đặt kháng bù ngang giúp đảm bảo cho tuyến cáp ngầm cấp điện đảo Lý Sơn vận hành ổn định, an toàn. Cụ thể, ở chế độ phụ tải cực đại điện áp thấp, việc thực hiện cắt kháng bù ngang sẽ giúp nâng cao điện áp cũng như giảm tổn thất; còn ở chế độ phụ tải thấp cần đóng cuộn kháng bù ngang để hấp thụ công suất phản kháng ở chế độ tải nhẹ của cáp, giúp đảm bảo chất lượng điện áp trong dãi vận hành, qua đó góp phần giảm tổn thất trên cáp.

Ngoài ra, khi sửa chữa, bảo dưỡng cuộn kháng hoặc mong muốn cắt ra để giảm tổn thất thì phải cắt nguồn cung cấp. Như vậy độ tin cậy cung cấp điện cho đảo Lý Sơn sẽ bị giảm thấp. Để hạn chế vấn đề này đồng thời nhằm điều khiển điện áp vận hành linh hoạt cho tuyến cáp ngầm, CPCCREB đã đề xuất phương án sử dụng cuộn kháng điều khiển linh hoạt – VSR (Variable Shunt Reactor). Cuộn kháng VSR sau khi được đóng điện đưa vào vận hành sẽ trở thành một phần không tách rời của tuyến cáp ngầm, giúp bảo vệ tuyến cáp khỏi hiện tượng quá áp xung kích khi đóng cắt thiết bị vào lưới, tránh hiện tượng cộng hưởng sóng hài dẫn đến hư hỏng cách điện cáp ngầm. Ngoài chức năng điều khiển tự động, cuộn kháng VSR còn có chế độ điều khiển, thao tác bằng tay thông qua hộp điều khiển lắp đặt đi kèm với cuộn kháng; đặc biệt là có thể điều khiển, giám sát vận hành từ xa thông qua SCADA. Đây là cuộn kháng với công nghệ tự động điều chỉnh lần đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam do Công ty PowerMore cung cấp và hướng dẫn quá trình lắp đặt, vận hành.

Sau khi lắp đặt kháng bù ngang và trạm cắt 22kV đưa vào vận hành, việc đóng cắt điện sẽ được đóng/cắt điện từ máy cắt 474 của Trạm cắt mà không phải đóng/cắt điện từ đầu bờ TBA 220kV Dung Quất, từ đó tạo sự thuận lợi cho quá trình quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trên đảo Lý Sơn.

MV VARIABLE SHUNT REACTOR FOR LY SON ISLAND SUBMARINE CABLES
Scroll to top