LOSS MITIGATION REACTORS FOR VIETNAM SOUTHERN REGION

Ngày 21/12/2016 tại Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng cung cấp giàn tụ và vật tư thiết bị nhất thứ thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới điện truyền tải khu vực miền Nam”. Trong đó, PowerMore tham gia cung cấp cuộn kháng lọc sóng hài cho hệ thống bù ngang. Tụ bù ngang kết hợp với kháng lọc sóng hài của PowerMore làm giảm tổn thất của công suất P là 2.6 MW/giờ, tổn thất được tính theo 1 năm với bình quân 3000 giờ là 7800 MWh, làm lợi khoảng 12.495.600.000 đồng/01 năm vận hành.

Sau thời gian tích cực thi công với sự đảm bảo về chất lượng và an toàn tuyệt đối trên công trình, Truyền tải điện miền Đông 2 đã phối hợp với các Phòng chức năng Công ty Truyền tải điện 4 và các đơn vị liên quan – trong đó có PowerMore Ltd, tổ chức đóng điện và đưa vào vận hành hệ thống tụ bù ngang tại Trạm biến áp 220kV Mỹ Phước (ngày 27/06/2017) và Trạm biến áp 220kV Tây Ninh (ngày 29/06/2017). Theo đó, mỗi trạm được lắp đặt 02 bank tụ bù ngang với công suất mỗi bank tụ là 50MVar. Riêng tại trạm Mỹ Phước sau khi đóng điện vận hành 02 giàn tụ, do đặc thù trạm đang cung cấp điện cho khu công nghiệp lớn thuộc tỉnh Bình Dương nên giá trị làm lợi về giảm tổn thất và mặt kinh tế là rất lớn và công trình này hiện đang được Công ty đăng ký thi đua chào mừng “Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Việc đóng điện đưa vào vận hành hệ thống tụ bù ngang tại Trạm Biến áp 220KV Mỹ Phước và Tây Ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm mục đích đảm bảo điện áp trong các chế độ vận hành từ đó nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; nâng cao hiệu quả truyền tải công suất tác dụng, góp phần giảm tổn thất hệ thống điện khu vực.

Công trình được thi công trong khuôn viên các TBA hiện hữu nhằm làm giảm công suất phản kháng và tăng công suất tác dụng truyền tải trên lưới điện, giảm tổn thất điện năng, tăng tính kinh tế cũng như chỉ tiêu cung cấp điện, điều chỉnh và ổn định điện áp vận hành, đảm bảo chất lượng điện năng cũng như tuổi thọ của thiết bị điện.

Đây là 5 trong 8 bộ tụ bù ngang của công trình “Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới truyền tải điện khu vực miền Nam”, với quy mô thực hiện lắp đặt 8 bộ tụ 110kV tại các TBA 220 kV Long An, Cao Lãnh, Mỹ Phước, Tây Ninh và Xuân Lộc với tổng dung lượng lắp đặt là 400 MVAr.

LOSS MITIGATION REACTORS FOR VIETNAM SOUTHERN REGION
Scroll to top