KHÁNG HẠN DÒNG NGẮN MẠCH 35KV CHO TRẠM BIẾN ÁP 500KV VÂN PHONG

Powermore cung cấp và lắp đặt thành công kháng hạn dòng 35kV cho Trạm biến áp 500kV Vân Phong. Dự án đã được đóng điện thành công vào tháng 11/2022.

Dự án TBA 500kV Vân Phong có quy mô công suất gồm 2 máy biến áp 500/220kV – 900MVA. Đường dây 220kV đấu nối có tổng chiều dài khoảng 26,2km, trong đó 2 mạch đấu nối từ TBA 500kV Vân Phong đến TBA 220kV Vân Phong, 2 mạch đấu nối vào ĐZ 220kV Vân Phong – Tuy Hòa hiện có.

TBA 500 kV Vân Phong cùng với dự án đường dây 500 kV Vân Phong – Vĩnh Tân sẽ đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ; sơ tán năng lượng Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và các nhà máy điện năng lượng tái tạo tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên.
Kháng hạn dòng 35kV tại trạm biến áp 500kV Vân Phòng

PowerMore tự hào là nhà cung cấp các cuộn kháng hạn chế dòng ngắn mạch cho trạm biến áp 500kV Vân Phong, nơi các máy biến áp 500kV trạo ra công suất ngắn mạch lớn. Các cuộn kháng này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm dòng điện ngắn mạch ở cấp trung thế của trạm biến áp, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả.

Một số hình ảnh
KHÁNG HẠN DÒNG NGẮN MẠCH 35KV CHO TRẠM BIẾN ÁP 500KV VÂN PHONG
Chuyển lên trên