Slider

Bộ lọc sóng hài tích cực ADF
Xây dựng một hệ thống điện hoàn hảo

ADF là hệ thống lọc sóng hài tích cực linh hoạt nhất dành cho bạn. Với ADF, bạn có thể giảm tối đa sóng hài với chi phí đầu tư chỉ 40% tổng giá trị của bộ biến tần AFE (Active Front End). ADF là một giải pháp toàn diện, dễ dàng sử dụng và mạnh mẽ, sẵn sàng giúp bạn nâng cao hiệu suất vận hành của hệ thống điện và năng lưc sản xuất.

Hệ thống điện ổn định với ADF

Chuyển lên trên