MỤC LỤC

Bù Công Suất Phản Kháng (Bù Cos Phi)

Bù công suất phản kháng trong hệ thống điện là một vấn đề thường nhận được nhiều thắc mắc. Về cơ bản, bù công suất phản kháng là việc sử dụng công suất phản kháng có tính dung (tụ) để triệt tiêu công suất phản kháng có tính kháng.

Đọc thêm
Liên Hệ Ngay Để Được Tư Vấn
Chuyển lên trên