KHÁNG BÙ NGANG CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI HẢI LONG

Hợp tác với Royal-SMIT, PowerMore tự hào góp phần cung cấp và lắp đặt thành công kháng bù ngang cho Dự án Điện gió ngoài khơi Hải Long

Dự án điện gió ngoài khơi Hải Long nằm ở eo biển Đài Loan, cách bờ biển khoảng 50 km sẽ góp phần hiện thực hóa tham vọng của chính phủ Đài Loan đạt được công suất điện gió ngoài khơi 5,5 GW, giúp Đài Loan giữ vị trí dẫn đầu về điện gió ngoài khơi ở Đông Á.

Việc xây dựng và vận hành thử hai trạm biến áp ngoài khơi đầu tiên bao gồm cả phần dàn đỡ trong giai đoạn đầu tiên được chế tạo tại xưởng của PTSC M&C ở thành phố Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam.

Hợp tác với Royal-SMIT, PowerMore tự hào góp phần cung cấp và lắp đặt thành công các kháng bù ngang tại Dự án Điện gió ngoài khơi Hải Long. Thành phần quan trọng này đảm bảo giải tỏa công suất ổn định, và nâng cao hiệu quả vận hành cho dự án điện gió ngoài khơi Hải Long.

KHÁNG BÙ NGANG CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI HẢI LONG
Chuyển lên trên