PQube 3

Phần cứng nhỏ gọn. Ghi nhận mọi nhiễu động trên hệ thống điện. Cảm biến siêu chính xác. Theo dõi nhiều tải cùng lúc.

Chứng nhận IEC Class A
Tốc độ 25.600 dữ liệu/s
Chính xác 0.05%
Ghi nhận sóng hài tới bậc 63
Đo lường nhiều thông số khác
Đo 2 tải 3 Pha hoặc 8 tải 1 Pha

G4400

Lưu trữ dạng sóng dòng điện, điện áp liên tục. Đo lường và lưu trữ tới 5000 thông số của hệ thống điện. Kiểu lắp cố định.

Chứng nhận IEC Class A
Tốc độ tối đa 51.200 dữ liệu/s
Chính xác 0.1%
Ghi nhận sóng hài tới bậc 511
Đo lường tới 5000 thông số
Đo 1 tải 3 Pha hoặc 3 tải 1 Pha

G4500

Lưu trữ dạng sóng dòng điện, điện áp liên tục. Đo lường và lưu trữ tới 5000 thông số của hệ thống điện. Kiểu di động.

Chứng nhận IEC Class A
Tốc độ 51.200 dữ liệu/s
Chính xác 0.1%
Ghi nhận sóng hài tới bậc 511
Đo lường tới 5000 thông số
Đo 1 tải 3 Pha hoặc 3 tải 1 Pha

Pure BB

Lưu trữ dạng sóng dòng điện, điện áp liên tục. Đo lường và lưu trữ tới 5000 thông số của hệ thống điện. Kiểu cầm tay.

Chứng nhận IEC Class A
Tốc độ tối đa 38.400 dữ liệu/s
Chính xác 0.1%
Ghi nhận sóng hài tới bậc 511
Đo lường tới 5000 thông số
Đo 1 tải 3 Pha hoặc 3 tải 1 Pha

Slider

Giám Sát Chất Lượng Điện Năng Tin Cậy

Chuyển lên trên