Slider

PM 235

Kết nối linh hoạt với IEC 104 và Modbus TCP

Giao diện sơ đồ một sợi hệ thống lọc sóng hài tại thép Hòa Phát với thông số đo lường được truy xuất liên tục từ 10 PM235 modules cùng lúc

Slider

Giám Sát Chất Lượng Điện Năng Tin Cậy

Chuyển lên trên