Kháng
Lọc Sóng Hài

Dùng kết hợp với tụ điện, điện trở để lọc sóng hài

Kháng
Hạn Dòng

Hạn chế dòng ngắn mạch phía tải
của kháng

Kháng
Trung Tính

Hạn chế dòng ngắn mạch trung tính của máy biến áp

Kháng
Bù Ngang

Điều chỉnh điện áp truyền tải bằng cách hấp thụ công suất phản kháng dư thừa

Kháng
Bù Tĩnh

Kết hợp với thyristor để điều chỉnh công suất phản kháng đáp ứng nhanh theo dao động điện áp

Kháng
Cân Bằng Tải

Giải pháp kinh tế để cần bằng tải trong các điều kiện tải bình thường hoặc tải biến động

Kháng
Lò Hồ Quang

Cải thiện hiệu suất của lò hồ quang bằng cách tăng điện kháng nguồn và từ đó làm ổn định tia hồ quang trong lò

previous arrow
next arrow
Slider

PowerMore có tất cả kháng điện bạn cần

Chuyển lên trên