Hệ Thống Lọc Sóng Hài Trung Thế - Khu Liên Hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất

Tháng 1 năm 2021, PowerMore đóng điện thành công bộ lọc sóng hài trung thế cho nhà máy Cán thép QSP tại khu Liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Bộ lọc đã triệt tiêu phần lớn biến dạng sóng hài do các biến tần trung thế AFE gây ra góp phần nâng cao chất lượng điện năng và an toàn vận hành cho toàn bộ khu liên hợp.

Nhà máy cán thép QSP tại khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất là nhà máy đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải công suất 3,5 triệu tấn/năm sử dụng dây chuyền của DANIELI (Ý). Đây là dây chuyền đúc cán tấm mỏng hiện đại nhất thế giới hiện nay bắt đầu dưa vào vận hành sản xuất từ đầu năm 2020.

Dây chuyền này sử dụng các biến tần trung thế công nghệ AFE (Active Front End) giúp giảm thiểu sóng hài dòng điện bậc 5 bậc 7 so với các biến tần truyền thống khi hoạt động ở công suất lớn. Tuy nhiên các biến tần này lại là nguyên nhân gây ra sóng hài điện áp ở các bậc cao ở chế độ không tải. Sóng hài điện áp ở bậc cao này đặc biệt nguy hiểm với các thiết bị kết nối trực tiếp vào lưới điện, có thể gây ra cộng hưởng trong hệ thống, gây thay đổi điện áp đột ngột dẫn tới cháy nổ thiết bị. Nguy hiểm hơn khi sóng hài điện áp này lại dâng cao trên thanh cái 35kV, một hệ thống thanh cái liên kết nhiều nhà máy trong khu liên hợp. Để đảm bảo chất lượng điện năng và an toàn vận hành cho toàn hệ thống, việc lắp đặt một hệ thống lọc sóng hài để triệt tiêu các sóng hài ngay tại nguồn hài là cần thiết và cấp bách.

Phổ sóng hài điện áp trên thanh cái 35kV nhà máy cán thép QSP trước khi có bộ lọc, Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp lên đến 26%

Tháng 7/2020, Hợp đồng thiết kế, cung cấp, lắp đạt bộ lọc sóng hài trung thế 35kV giữa PowerMore và công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất được ký kết.

Rated Voltage (Điện áp định mức):      
Type (Kiểu):      
Filter branch (Bậc lọc):      
Contract No. (Hợp đồng số):      
Contact date (Ngày hợp đồng):      

35 kV
Highpass harmonic filter
5th, 11th, 23rd
737.2020.HPDQ-GIALUC
11th July 2020

Sau 5 tháng triển khai cung cấp và lắp đặt, tháng 1/2021 bộ lọc sóng hài trung thế 35kV, 5.5MVAr được đưa vào vận hành thành công và đạt kết quả ngoài mong đợi đó là giảm tổng độ méo dạng sóng hài điện áp THDu trên thanh cái 35kV từ 25% xuống còn dưới 2%.

Sau khi bộ lọc hoạt động, tổng độ méo dạng sóng hài điện áp THDu trên thanh cái 35kV đã giảm từ 26% xuống dưới 2%.

Một số hình ảnh bộ lọc sau khi hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành.

Hình ảnh bộ lọc sóng hài 35kV, 5.5MVAr tại nhà máy QSP, Hòa Phát

ĐỌC THÊM

Hệ Thống Lọc Sóng Hài Trung Thế - Khu Liên Hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất
Chuyển lên trên