Slider

Máy Biến Áp Nối Đất - Hãy Bảo Vệ Hệ Thống Của Bạn

Các MBA nối đất được thiết kế để tạo ra một điểm trung tính giả cho các hệ thống 3 pha không nối đất. Khi có ngắn mạch pha-đất, các MBA nối đất tạo ra đường trở kháng nhỏ để dòng điện ngắn mạch chạy qua, qua đó hạn chế dòng ngắn mạch và giảm quá áp thoáng qua. Thông thường, MBA nối đất sẽ dẫn dòng ngắn mạch cho tới khi máy cắt trip. Do đó, các MBA này chỉ có các thông số chịu đựng trong thời gian ngắn. Thông số KVA của một MBA nối đất phụ thuộc vào dòng ngắn mạch pha-trung tính và cường độ dòng điện ngắn mạch trong một khoảng thời gian nhất định.

Liên hệ ngay để được tư vấn

Chuyển lên trên