2023

Lọc sóng hài tích cực cho nhà máy ICT Vina: Đưa vào vận hành thành công Bộ lọc sóng hài tích cực ADF cho Nhà máy ICT Vina (Dentium) giúp giảm hiệu quả sóng hài do máy CNC tạo ra. Đưa giá trị sóng hài đáp ứng theo thông tư 30/2019/TT-BCT .

Lọc sóng hài cho nhà máy CTR Vina: Lọc sóng hài hybird kết hợp lọc thụ động và lọc tích cực tại nhà máy CTR Vina.

2022

Hòa Phát Dung Quất- Lọc sóng hài cho hệ thống điện trung thế nhà máy cán thép QSP – giai đoạn 2: Thiết kế nâng cấp, Lắp đặt, Vận hành thành công bộ lọc sóng hài trung thế mở rộng tại khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất

2021

Cung cấp kháng hạn dòng ngắn mạch trung thế cho trạm 500kV Nghi Sơn: PowerMore hoàn thành cung cấp lắp đặt kháng hạn dòng ngắn mạch trung thế cho trạm 500kV Nghi Sơn

Cung cấp kháng trung tính 110kV cho trạm 500kV Quảng Trạch: PowerMore cung cấp và lắp đặt thành công cuộn kháng trung tính 110kV cho trạm 500kV Quảng Trạch, Quảng Bình

2020

Hòa Phát Dung Quất- Lọc sóng hài cho hệ thống điện trung thế nhà máy cán thép QSP: Thiết kế, Lắp đặt, Vận hành thành công bộ lọc sóng hài trung thế tại khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất

Kháng trung tính 110kV cho trạm 500kV Xuân Thiện Ea Súp: Cung cấp cuộn kháng trung tính 110kV cho trạm 500kV Xuân Thiện Ea Súp

Kháng hạn dòng ngắn mạch 22kV cho các trạm 110kV PC Đà NẴng: Cung cấp, thi công lắp đặt cuộn kháng hạn dòng ngắn mạch 22kV cho các trạm 110kV Liên Trì và 110kV An Đồn, Đà Nẵng

EVN (NPC, CPC, SPC) – Kháng trung tính cho trạm 500 kV Giai Đoạn 2: Cung cấp và lắp đặt kháng trung tính cho các trạm 500 kV thuộc EVN Miền Bắc, Miền Trung, và Miền Nam. 

2019

Lixil Việt Nam – Giai Đoạn 3: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P100 và ADF P300 – công suất 360 A. 

EVN (NPC, CPC, SPC) – Kháng trung tính cho trạm 500 kV Giai Đoạn 1: Cung cấp và lắp đặt kháng trung tính cho các trạm 500 kV thuộc EVN Miền Bắc, Miền Trung, và Miền Nam. 

2018

Lixil Việt Nam – Giai Đoạn 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P100 và ADF P300 – công suất 360 A. 

EVN (NPC, CPC, SPC) – Kháng hạn dòng cho trạm 500 kV: Cung cấp và lắp đặt kháng hạn dòng cho các trạm 500 kV thuộc EVN Miền Bắc, Miền Trung, và Miền Nam. 

2017

Bà Nà Hills Resort – Giai Đoạn 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P300 – công suất 1080 A cho hệ thống cáp treo Ga số 2 và số 3.

Lixil Việt Nam – Giai Đoạn 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P100 và ADF P300 – công suất 360 A. 

Thực Phẩm Á Châu – Đà Nẵng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF. 

2016

Bà Nà Hills Resort – Giai Đoạn 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng Comsys ADF P300 – công suất 1080 A cho hệ thống cáp treo Ga số 6.

EVN CPC: Cung cấp và lắp đặt kháng tự động điều chỉnh cho đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi.

2015

Tổng Công Ty Điện Lực EVN CPC & NPC: Cung cấp 17 hệ thống lọc sóng hài trạm 110 kV cho 3 tỉnh miền Trung và 14 tỉnh miền Bắc.

2014

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân – Đà Nẵng: Cung cấp hệ thống bù ứng động trung thế MVC – công suất 1MVAr.

Công ty TNHH Thép Việt-Pháp: Khảo sát và cung cấp hệ thống bù và lọc sóng hài 22 kV cho nhà máy thép – công suất 1.2 MVAr.

2013

Công ty cổ phần khoán sản SQC Bình Định: Cung cấp hệ thống STATCOM lọc sóng hài và bù công suất phản kháng 10Mvar cho phụ tải lò hồ quang

2012

Nhà máy lốp cao su DRC Đà Nẵng: Thiết kế và cung cấp 5 tủ lọc sóng hài trung thế 6kV cho phụ tải biến tần và mô tơ

Công ty điện lực Đà Nẵng: Nâng cấp hệ thống Scada trạm 110kV Hòa Khánh 2

Chuyển lên trên