KHÁNG HẠN DÒNG NGẮN MẠCH 22KV

Tháng 1 năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phối hợp với PowerMore đóng điện thành công kháng hạn dòng ngắn mạch 22kV cho trạm biến áp 110kV Liên Trì và An Đồn tại tp Đà Nẵng. Cuộn kháng đã góp phần giảm dòng điện ngắn mạch trên các xuất tuyến 22kV về giới hạn cho phép của Recloser và các thiết bị trên xuất tuyến, nâng cao độ tin cậy vận hành của toàn hệ thống.

Đi cùng với sự phát triển kinh tế xã hội là sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sử dụng điện. Hệ thống điện cũng không ngừng được mở rộng với cấu trúc lưới điện ngày càng phức tạp, công suất nguồn ngày càng được nâng cao dẫn đến dòng điện ngắn mạch cũng tăng lên tương ứng.

     Trạm biến áp 110kV Liên Trì và trạm biến áp 110kV An Đồn tại Tp Đà Nẵng là hai trạm biến áp có công suất lớn với 2 máy biến áp 110/22kV 63MVA, tuy nhiên điện áp ngắn mạch của các MBA này lại thấp (Un tường từ 10-12%). Công suất trạm nguồn lớn dẫn đến dòng điện ngắn mạch tăng lên, nhất là khi vận hành song song 2 máy biến áp.

     Dòng điện ngắn mạch tăng vượt quá khả năng chịu đựng của thiết bị (thanh cái, dao cách ly, biến dòng điện, recloser…)  gây ra các vấn đề hỏng hóc thiết bị ngay tại thời điểm ngắn mạch xảy ra  khiến thời gian xử lý sự cố kéo dài và đồng thời tăng chi phí sửa chữa vận hành hệ thống điện.

Cuộn kháng hạn dòng ngắn mạch 22kV tại TBA 110kV Liên Trì

      Xuất phát từ thực tế đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã phối hợp với PowerMore tính toán, lắp đặt và đưa vào vận hành thành công cuộn kháng hạn dòng ngắn mạch 22kV tại 2 trạm biến áp Liên Trì và An Đồn.

      Kết quả thực tế sau khi lắp đặt cuộn kháng cho thấy dòng điện ngắn mạch trên các xuất tuyến 22kV đã giảm hơn 30% từ mức 17kA xuống còn dưới 12kA. Giá trị dòng điện này nằm trong mức cho phép của các thiết bị xuất tuyến 22kV, đặc biệt là các recloser, đảm bảo sự vận hành an toàn và tin cậy của các thiết bị khi có sự cố ngắn mạch xảy ra.

Cuộn kháng hạn dòng ngắn mạch 22kV tại TBA 110kV An Đồn
Một số hình ảnh
KHÁNG HẠN DÒNG NGẮN MẠCH 22KV
Chuyển lên trên