CUỘN KHÁNG TRUNG ÁP CHO TRẠM BIẾN ÁP 500KV NGHI SƠN

PowerMore completed supply Medium voltage reactor for 500kV Nghi Son substation

CUỘN KHÁNG TRUNG ÁP CHO TRẠM BIẾN ÁP 500KV NGHI SƠN
Chuyển lên trên