KHÁNG HẠN DÒNG 220kV - TRẠM 500kV HIỆP HÒA

PowerMore phối hợp cung cấp hàng hóa và hướng dẫn lắp đặt thành công đối với các thiết bị kháng hạn dòng và tụ TRV tại cấp điện áp 245kV cho trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa

Dự án “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch” do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) khảo sát và thiết lập thiết kế xây dựng, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) thẩm tra thiết kế xây dựng.

Dự án được thực hiện trong hàng rào hiện có của Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa hiện hữu thuộc địa phận thôn Đại Mão, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch hiện hữu thuộc địa phận 2 xã Yên Thọ và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Võ Lương Nhân – Phó giám đốc NPTPMB cho biết: Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải phía Bắc, tăng cường khả năng liên kết lưới điện khu vực, nâng cao độ tin cậy, an toàn và giảm tổn cho lưới truyền tải. Đồng thời hỗ trợ hệ thống truyền tải khu vực, tăng cường khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia. Phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế với sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. (nguồn: https://www.npt.com.vn)

Với vai trò là nhà đại diện tại thị trường Việt Nam của hãng sản xuất Coil Innovation/Áo và Condis/Thụy Sỹ, PowerMore đã phối hợp cung cấp hàng hóa và hướng dẫn lắp đặt đối với các thiết bị kháng hạn dòng và tụ TRV tại cấp điện áp 245kV cho trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa. Chúng tôi rất tự hào là một phần đóng góp để truyền tải cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

KHÁNG HẠN DÒNG 220kV - TRẠM 500kV HIỆP HÒA
Chuyển lên trên